O nas

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA - 6:00 - 16:30
PRZERWA WAKACYJNA: 1.VIII - 31.VIII (dyżury wakacyjne w miesiącu lipcu)
KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MOŻNA POBRAĆ W PRZEDSZKOLU LUB ZE STRONY ( w zakładce REKRUTACJA)
Cele i zadania przedszkola określa statut przedszkola.
Wychowanie przedszkolne wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od 3-go roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole. Uczenie się dzieci odbywa się w różnych sytuacjach i okolicznościach. Nauczyciel tworzy sytuacje edukacyjne poprzez organizowanie środowiska wychowawczego nauczającego przez dostarczania treści oraz stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi w ramach określonych obszarów rozwoju osobowości.
Naszym nadrzędnym celem jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju tak, aby było przygotowane na miarę swych możliwości do życia w zgodzie z otoczeniem oraz samym sobą. Cel ten może być osiągnięty we współpracy ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z rodzicami, których chcemy wspomóc wiedzą i umiejętnościami.
W tym roku szkolnym kalendarz uroczystości przewiduje:
Dzień Przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka
Światowy Dzień Ziemi
Andrzejki
Spotkanie z Mikołajem
Świąteczne kolędowanie - Jasełka Bożonarodzeniowe w przedszkolu oraz w Kościele Parafialnym w Gorzkowicach
Uroczystość Dnia Babci i Dziadka
Bal karnawałowy dla dzieci
Dzień Marchewki
Dzień Kulinarny
Dzień Flagi
Parada kwiatów majowych
Piknik rodzinny w przedszkolu z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka

Ponadto organizujemy:
- spacery i wycieczki
- wyjazdy do teatru
- udział w comiesięcznych koncertach artystów Łódzkiej Filharmonii

Dzieci w ogrodzie przedszkolnym Budynek przedszkola